Handleiding Magister – AVG proof koppeling activeren

  1. U dient onderstaande stappen te opvolgende te doorlopen onder een leerling account. Let op: dus niet onder een begeleidersaccount.

    Na het inloggen krijgt u het volgende scherm. Druk na het inloggen op “Magisterkoppeling”, te vinden in het menu

  • Zorg ervoor dat de selectbox staat op Magister AVG
  • Druk daarna op de knop “Login”.
  • Als je hierop gedrukt hebt, wordt je doorverwezen naar de website van magister. Zie printscreen hieronder. Selecteer als eerst de school.

  • Vul vervolgens de logingegevens van Magister in. Na het succesvol inloggen wordt je doorverwezen naar StudyAssist.
  • De koppeling met Magister is nu ingesteld.
WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: